خرید خودرو با قولنامه

سلام
خسته نباشید
من چند روز پیش یک دستگاه نقلیه‌ی باری خریدم و تمام مبلغ رو پرداخت کردم، فروشنده هم به من وکالت محضری داد
اما موتور خودرو مشکل داشت و در تعمیرگاه متوجه شدم که از قبل موتور خراب بوده و ۲۰ میلیون تومان هزینه‌ی تعمیر موتور شد
فروشنده هم این ایراد رو نمیپذیره در حالی که در متن قرارداد نوشته شده که هرگونه ایراد و مشکل به جز رنگ داشتن بر عهده‌ی فروشنده است
آیا من میتونم از طریق مراجع قضایی پیگیری کنم؟

باتوجه به تعمیراتی که بروی موتورکردید فقط به استنادخیارعیب میتوانید ازفروشنده مطالبه ارش کنید البته نظردیگراینکه باتوجه به اینکه شروع به تعمیرات کردید به طورضمنی وفعلی خیارعیب وحق فسخ ایجادشده ازخیارعیب راازخودسلب وساقط کرده اید البته نظراول اقوی ازنظردوم است ومیتوانید ازفروشنده مطالبه ارش کنید